Survey voor kennisagenda P3NL

Survey professionals voor kennisagenda P3NL

×

Inleiding (professionals)

Hartelijk dank dat u wilt bijdragen aan de Kennisagenda van P3NL. De kennisagenda zal beschrijven welke nieuwe wetenschappelijke kennis nodig is om cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de beste zorg te bieden. Het gaat hierbij om ggz voor zowel volwassenen als jeugd. Hiervoor willen we weten aan welke wetenschappelijke kennis in de praktijk het meeste behoefte is. Het kan gaan om kennis op de volgende gebieden:

  • Innovatie: Nieuwe behandelingen ontwikkelen voor cliënten voor wie nu nog weinig goede behandelmogelijkheden zijn.
  • Doelmatigheid: Welke bestaande zorg leidt tot de beste resultaten tegen de laagste kosten?
  • Implementatie: Hoe kunnen we zorgen dat wetenschappelijke kennis benut wordt in de ggz?
  • Terugvalpreventie: Hoe kunnen we voorkomen dat cliënten na een succesvolle behandeling opnieuw klachten krijgen?
  • Educatie en communicatie: Hoe kunnen we cliënten in de ggz het beste voorlichten en met hen communiceren?

Welke kennis mist er volgens u?

Formuleer vanuit uw ervaring, aandachtsgebied of specifieke kennis de voor u de drie belangrijkste kennislacunes in de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur in de vorm van een onderzoeksvraag. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn (bij welk soort klachten, welk type behandelingen, in welke cliëntpopulaties, etc.).

Bijvoorbeeld: “Welke behandeling leidt tot de grootste reductie van depressieve klachten onder volwassenen met een depressieve stoornis: cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, gedragstherapie of kortdurende psychodynamische psychotherapie?” (En bijvoorbeeld niet: “is ACT effectief?”, “meer onderzoek bij jeugd!” of “wat werkt bij depressie?”)

Bij de toelichting kunt u in maximaal 5 zinnen aangeven waarom dit volgens u een belangrijk kennishiaat is.

Ondervindt u problemen bij het invullen van de survey, neem contact met ons op via info@p3nl.nl.
Ondervindt u problemen bij het invullen van de survey, neem contact met ons op via info@p3nl.nl.